Καλώς ορίσατε

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα «ΠΑΣΙΦΑΗ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που σκοπό έχει την ενημέρωση και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών καθώς και τη Διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων

Για τη χρήση της εφαρμογής ο χρήστης είναι απαραίτητο να συμφωνεί με τους παρακάτω όρους:

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή απαιτείται Σύνδεση

Αναλυτικές Οδηγίες χρήσης για την υποβολή των Αιτήσεων.