Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα «ΠΑΣΙΦΑΗ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που σκοπό έχει την ενημέρωση και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών καθώς και τη Διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων

Για τη χρήση της εφαρμογής ο χρήστης είναι απαραίτητο να συμφωνεί με τους παρακάτω όρους: